Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Aktivera IBM WebSphere Application Server på Azure Virtual Machines

Publiceringsdatum: 25 maj, 2021

Den här lösningen möjliggör enkel migrering av WebSphere-arbetsbelastningar till Azure genom att automatisera de flesta exempeluppgifter för resursetablering för att konfigurera kluster med hög åtkomst med WebSphere-servrar på Azure Virtual Machines. Lösningen är en del av ett bredare samarbete mellan IBM och Microsoft för att möjliggöra WebSphere-produktportföljen i Azure. Syftet med samarbetet är att täcka en mängd olika användningsfall, från verksamhetskritiska befintliga traditionella arbetsbelastningar till molnbaserade program. Erbjudandet gäller Open Liberty on Azure Red Hat OpenShift (ARO), WebSphere Liberty på ARO, WebSphere Application Server på virtuella maskiner, Open Liberty på Azure Kubernetes Service (AKS) och WebSphere Liberty på AKS.

Som en del av samarbetet släppte vi tidigare vägledning för att köra WebSphere Liberty och Open Liberty på ARO. Vi släppte även vägledning för att köra WebSphere Liberty och Open Liberty på AKS. Med den aktuella versionen kan kunder enkelt konfigurera ett fullt funktionellt n-node WebSphere-kluster, inklusive Domain Manager och Console. Lösningen stöder WebSphere 9.0.5 på Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3. Lösningen möjliggör en mängd stabila, produktionsklara distributionsarkitekturer. När den inledande etableringen av lösningen har slutförts kan du anpassa distributionen ytterligare, till exempel integrera med fler Azure-tjänster.

Under kommande månader kommer IBM och Microsoft att tillhandahålla samutvecklade Marketplace-erbjudanden som riktar sig till WebSphere Liberty/Open Liberty på Azure Red Hat OpenShift (ARO) liksom WebSphere Liberty/Open Liberty på AKS.

Mer information om den här lösningen finns här. Kunderna rekommenderas att utvärdera dessa lösningar för användning i fullständig produktion, ge feedback och kontakta teamet som utvecklar dessa lösningar.

  • Virtuella datorer
  • Pricing & Offerings

Tillhörande produkter