Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet av återställning i flera zoner av virtuella Azure-datorer från Azure Backup

Publiceringsdatum: 30 november, 2022

Vi är glada över att kunna presentera den allmänna tillgängligheten för återställning i flera zoner av virtuella Azure-datorer för Azure Backup-kunder. Azure Backup utnyttjar kraften hos ZRS (zonredundant lagring), som lagrar tre repliker av säkerhetskopierade data mellan olika tillgänglighetszoner synkront. Detta gör att driften kan pågå smidigt även om säkerhetskopierade data i någon av tillgänglighetszonerna inte är tillgängliga eller inte kan återställas, vilket garanterar att data finns inom en och samma region. I och med introduktionen av den här funktionen återställer Azure Backup återställningspunkterna som lagras i Recovery Services-valv med zonmässig ZRS-lagring av säkerhetskopierade data.

Du bör överväga alternativet för återställning i flera zoner när

  1. zontillgänglighet för säkerhetskopierade data är mycket viktigt och avbrottstid för säkerhetskopieringsdata inte är acceptabelt. På så sätt kan du återställa virtuella Azure-datorer/diskar i valfri zon i samma region.
  2. motståndskraft hos säkerhetskopierade data krävs tillsammans med datahemvist

I samband med förhandsversionen av återställning i flera zoner av virtuella Azure-datorer erbjuder Azure Backup en gedigen uppsättning hållbarhetsalternativ för säkerhetskopierade data, däribland ZRS för hög hållbarhet inom regioner, lokalt redundant lagring (LRS) för hållbarhet i enskilda regioner till låga kostnader samt geo-redundant lagring (GRS) för hög hållbarhet mellan regioner när den primära regionen inte är tillgänglig, genom att aktivera funktionen CRR-återställningspunkter kan du också få åtkomst till säkerhetskopierade data från sekundär region från Azure Backup.

 

Mer information om återställning i flera zoner

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter