FÖRHANDSVERSION

Data Migration Assistant-stöd för Cassandra till Azure Cosmos DB-utvärdering

Publiceringsdatum: 25 februari, 2019

Data Migration Assistant (förhandsversion) hjälper kunder att migrera data från Cassandra till Azure Cosmos DB. När Data Migration Assistant körs på Cassandra-data identifieras potentiella problem med kompatibilitet och funktionsparitet som kan påverka funktionaliteten i Azure Cosmos DB-måldatauppsättningar.

 

 

Läs mer

  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features