Hoppa till huvudinnehåll

Definiera ett tak för datavolymen i Log Analytics

Publiceringsdatum: 09 april, 2018

I Azure Log Analytics kan du aktivera ett dagligt volymtak och begränsa den dagliga datainmatningen för arbetsytan. Det dagliga taket hjälper dig att hantera oväntade ökningar i datavolymen från hanterade resurser, så att du håller dig inom dina gränser. Eller använd funktionen bara för att hjälpa dig att begränsa oplanerade avgifter för arbetsytan.

Om du vill definiera taket för den dagliga volymen från arbetsytan väljer du Användning och uppskattade kostnader i den vänstra rutan. Där visas trenden för inmatade datavolymer de senaste 31 dagarna och den totala kvarhållna datavolymen. Du kan öka detaljnivån av Användningsinformation för att analysera data och välja Datavolymhantering om du vill konfigurera taket för den dagliga volymen och datakvarhållning:

image

Funktionen har distribuerats och är tillgänglig i alla regioner.

Läs mer om att hantera kostnaderna genom att kontrollera datavolymer och kvarhållning i Log Analytics.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter