Kontinuerlig integrering och distribution till Azure API Management

Inlägg på den 6 mars 2019

Möjligheten att separera Azure API Management-tjänstinstanser för olika miljöer, till exempel produktion, mellanlagring och kvalitetskontroll, finns nu i förhandsversion. Sådana miljöer delas ofta av flera utvecklarteam som vart och ett ansvarar för en delmängd API:er.

VI har också publicerat ett konceptuellt ramverk för kontinuerlig integrering och distribution, med verktyg och exempel för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD). Verktygen har öppen källa och kan utökas och anpassas efter behov.

Titta på våra nya resurser 

Related feedback