UTVECKLAS

Ändringsflöde med fullständiga databasåtgärder för Azure Cosmos DB

Publiceringsdatum: 20 maj, 2020

Under de kommande månaderna kommer Azure Cosmos DB-ändringsflödet för Core-API:et (SQL) att innehålla fullständig historik över databasåtgärder, inklusive borttagningar och alla uppdateringsversioner. Tidigare innehöll ändringsflödet bara skrivningar och uppdateringar, och endast den senaste versionen av varje dokument bevarades. Om du lägger till stöd för borttagningar och alla uppdateringar blir det ännu enklare att använda ändringsflödet och att flytta data i realtid eller att bygga en materialiserad vy. 

Läs mer.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Build

Tillhörande produkter