FÖRHANDSVERSION

Azures brandvägg för webbaserade program för Azure Content Delivery Network finns i förhandsversion

Publiceringsdatum: 20 mars, 2020

Skydda dina webbprogram mot vanliga sårbarheter och hot med brandväggen för webbaserade program för Azure Content Delivery Network från Microsoft. Brandväggen för webbaserade program är redan inbyggd och integrerad med Azure Application Gateway- och Azure Front Door-tjänster.

Använd brandväggsprinciperna för att skydda dina Azure Content Delivery Network-slutpunkter från skadliga attacker. En säkerhetsprincip i brandväggen för webbaserade program kan bestå av en ordnad lista med anpassade matchningsregler, hastighetsbegränsningsregler eller Azure-hanterade, förkonfigurerade regler.

 • Anpassade matchningsregler baseras på en kombination av klient-IP-adresser, geoplats, HTTP-parametrar, metoder för begäran och storleksbegränsningar.
 • Villkorsstyrda hastighetsbegränsningsregler skyddar Content Delivery Network från Microsoft-slutpunkter mot överbelastningsattacker genom att begränsa antalet begäranden från valfri klient-IP.
 • Den förkonfigurerade standardinställningen för regler skyddar dina program från de tio vanligaste hoten enligt OWASP.
 • Nya eller uppdaterade konfigurationer för brandväggen för webbaserade program distribueras globalt på några minuter, så att du snabbt kan svara på ändrade attackmönster.
 • Brandväggen för webbaserade program för Content Delivery Network från Microsoft är integrerad med Azure Monitor. Du kommer åt loggarna via ett Azure Storage-konto, en Azure-händelsehubb eller Azure Log Analytics.

Mer information finns i Översikt över brandväggen för webbaserade program. Kom igång genom att läsa konfigurationsguiden för brandväggen för webbaserade program.

 • Content Delivery Network
 • Web Application Firewall
 • Compliance
 • Features
 • Services
 • Security