Förhandsversionen av tjänstslutpunktsprinciper för tjänstslutpunkt för virtuellt nätverk utökad till fyra nya regioner

Inlägg på den 10 april 2019

Med tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk kan du förhindra obehörig åtkomst till Azure-tjänstresurser via ditt virtuella nätverk. Nu kan du tillåta åtkomst till endast specifika Azure-tjänstresurser (t.ex. lagringskonton) genom att använda slutpunktsprinciper via tjänstslutpunkter. 

Den allmänt tillgängliga förhandsversionen av tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk för Azure Storage utökades till fyra nya regioner i USA den 25 mars. Den fullständiga listan över regioner är:

  • Centrala USA
  • Östra USA 2
  • Norra centrala USA
  • Södra centrala USA
  • USA, västra centrala
  • USA, västra 2

Information om funktioner som stöds och begränsningar samt konfigurationsvägledning finns i Principer för tjänstslutpunkter för virtuella nätverk (förhandsversion)

Related feedback