Azure Virtual WAN nu allmänt tillgängligt

Inlägg på den 24 september 2018

Virtual WAN ger en plattform för enkel, enhetlig anslutning och säkerhet som möjliggör distribution av greninfrastruktur på stor skala. ExpressRoute ger privata anslutningsmöjligheter till Microsofts globala nätverk. Vi presenterar en förhandsversion av nästa tjänstetillägg till Virtual WAN, som kommer möjliggöra det för kunder att komma åt företagsresurser som är anslutna till en ExpressRoute-krets såsom ett lokalt datacenter/huvudkontor och virtuella nätverk som är anslutna till ExpressRoute-kretsen.  

Dessutom kommer en funktion som bara är tillgänglig i Virtual WAN göra så att grenar kan komma åt resurser som är anslutna till ExpressRoute-kretsen och vice versa. Detta möjliggör en ny kategori med funktioner mellan grenar som är anslutna via VPN och webbplatser, virtuella nätverk samt kundplatser som är anslutna via ExpressRoute.

Läs mer

  • Virtuellt WAN
  • ExpressRoute
  • Virtual Network
  • Services
  • Microsoft Ignite