FÖRHANDSVERSION

Azure Stream Analytics-stödet för Visual Studio Code finns nu i förhandsversion

Updated: 06 maj, 2019

Använd Azure Stream Analytics för Visual Studio Code till att utveckla, hantera och testa Stream Analytics-jobb i Mac, Linux och Windows. Det här gör utvecklingen enklare eftersom du kan använda en avskalad och plattformsoberoende redigerare med klassens bästa IntelliSense-funktioner och inbyggt stöd för källkodskontroll. Dessutom finns ett NPM-paket för konfigurering av CI/CD-pipelines med hjälp av Visual Studio Code Stream Analytics-projekt.

Läs mer

  • Visual Studio-kod
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  • Microsoft Build

Related Products