Azure SQL Database: Hyperscale i förhandsversion

Inlägg på den 24 september 2018

Azure SQL Database Hyperscale är en ny och mycket skalbar tjänst som anpassas efter dina arbetsbelastningsbehov på begäran. Den autoskalar snabbt upp till 100 TB per databas, vilket eliminerar behovet av att företablera lagringsresurser. Det utökar även potentialen för apptillväxt avsevärt utan att begränsas av lagringsstorleken. Den här nya tjänstnivån ger även möjligheten att skala beräknings- och lagringsresurser oberoende, så att du får flexibiliteten att optimera prestanda för dina arbetsbelastningar. Azure SQL Database Hyperscale kommer till en början att bli tillgängligt för distributioner med enkel databas. 

Lär dig mer om Azure SQL Database Hyperscale.

  • Services