Hoppa över navigering

Funktionen för datakryptering i Azure Site Recovery dras tillbaka den 30 april 2022

Publiceringsdatum: 27 februari, 2020

Funktionen för datakryptering i Azure Site Recovery dras tillbaka den 30 april 2022. Funktionen ersätts av den mer avancerade funktionen för krypteringen i vila med Azure Site Recovery, som använder SSE (kryptering för lagringstjänst). Med SSE krypteras data innan de lagras och dekrypteras vid hämtning. Vid redundans till Azure körs dina virtuella datorer från de krypterade lagringskontona, vilket leder till ett bättre mål för återställningstid (RTO).

Hur påverkar det här mig?

Efter den 30 april 2022 upphör alla redundansåtgärder i virtuella datorer som fortfarande använder den inaktiverade krypteringsfunktionen och dessa virtuella datorer kommer inte att kunna använda Azure Site Recovery.

Vilka åtgärder behöver jag vidta?

Om du vill fortsätta att utföra redundansåtgärder måste du skapa nya replikeringsprinciper för de virtuella datorer som anges nedan innan den 30 april 2022.

Följ de här stegen för var och en av de virtuella datorerna:

  1. Inaktivera replikering.
  2. Skapa en ny replikeringsprincip.
  3. Aktivera replikering och välj ett lagringskonto som har aktiverat SSE.

När du har slutfört den första replikeringen till de lagringskonton som har SSE aktiverat kommer dina virtuella datorer att använda kryptering i vila med Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Retirements

Tillhörande produkter