Uppdateringar av Azure Security Center

Inlägg på den 26 september 2017

Azure Security Center, som hjälper kunder att skydda sina arbetsbelastningar i Azure mot olika cyberhot, kan också användas till att skydda arbetsbelastningar som körs lokalt och i andra moln. Det är svårt att hantera säkerheten i en infrastruktur som blir allt mer distribuerad, och det kan uppstå luckor som kan utnyttjas av angripare. Security Center gör det här enklare genom att du får en enhetlig säkerhetshantering för flera olika miljöer, och ett intelligent skydd som baseras på analyser och Microsoft Intelligent Security Graph. Security Center har även lanserat nya funktioner för central hantering av säkerhetsprinciper, bättre identifiering av och skydd mot avancerade hot samt en smidigare undersökning av hoten.

 

Läs mer på bloggen för Azure Security Center.

 

Mer produktinformation finns på sidan om Azure Security Center.

 

 

 

  • Säkerhetscenter
  • Features