Nu är Azure Resource Graph allmänt tillgänglig

Inlägg på den 15 juli 2019

Med Azure Resource Graph kan du effektivt utforska dina resurser och köra frågor i stor skala mot en specifik uppsättning prenumerationer, så att du effektivt kan styra din miljö.

Azure Resource Graph hjälper dig att hitta tillgångarna baserat på resursegenskaper eller deras relationer. Du kan komma åt den information du behöver på portalen, via CLI eller via PowerShell på bara några sekunder. Du har också möjlighet att utvärdera effekten av principer i en omfångsrik molnmiljö.

Läs översikten över Azure Resource Graph om du vill veta mer.

  • Azure Policy
  • Azure Blueprint
  • Hanteringsgrupper i Azure
  • Kostnadshantering
  • Features