Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Policy-stöd för Azure Cosmos DB är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 10 juni, 2020

Azure Cosmos DB-resursstyrning kan nu implementeras med Azure Policy. Använd den här funktionen för att skapa Azure Policy-tilldelningar baserat på inbyggda eller anpassade principdefinitioner för att framtvinga regler och effekter på Azure Cosmos DB-resurser.

Exempel på principtilldelningar är att kräva att funktioner som Avancerat skydd aktiveras på Azure Cosmos DB-konton, att granska Azure Cosmos DB-resurser gällande efterlevnad av organisations standarder för dataflöde eller andra egenskaper eller att skydda data genom att framtvinga nätverksåtkomstskydd såsom IP-filterregler, slutpunkter för virtuella nätverk eller begränsning av den mängd dataflöde (RU/s) som kan etableras.

Mer information finns i dokumentationen om Azure Policy.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Tillhörande produkter