Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Tillgängligt nu: Klientbibliotek för datainmatning i Azure Monitor

Publiceringsdatum: 01 mars, 2023

Vi presenterar den första stabila versionen av klientbibliotek för datainmatning i Azure Monitor för .NET, Java, JavaScript, and Python. Biblioteken:

  • Gör det möjligt att ladda upp anpassade loggar till en Log Analytics-arbetsyta.
  • Är ett idiomatiskt alternativ med öppen källkod som stöds officiellt och används för att skicka HTTP POST-begäranden till ett REST-API.
  • Omslut nya REST-API för logginmatning som bygger på datainsamlingsregler.
  • Modernisera dina säkerhetsstandarder genom att kräva tokenbaserad autentisering i Azure Active Directory.
  • Komplettera Azure Monitor Query-bibliotek som används för att fråga efter loggar på en Log Analytics-arbetsyta.

Mer information och anvisningar om hur du kommer igång finns i inlägget på meddelandebloggen.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • SDK:er
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter