Azure Monitor: Aviseringar om hanteringshändelser dras tillbaka

Uppdaterad: 11 februari, 2020

Azure Monitor (tidigare Azure Insights) erbjöd möjligheten att skapa en avisering för hanteringshändelser och genererade meddelanden till en webhook-URL eller till e-postadresser. Den här funktionen har överförts till Aktivitetsloggaviseringar, och de resurser som är associerade med aviseringar om hanteringshändelser kommer att dras tillbaka efter den 1 oktober 2017. Information om ändringen och hur du förbereder inför den finns i den här artikeln.

  • Features