Hoppa över navigering

Azure Media Services och Video Indexer

Inlägg på den 21 maj 2018

Med Azure Media Services och Video Indexer kan du enkelt integrera avancerad mediebearbetning och extrahering av AI-baserade mediemetadata i dina appar och arbetsflöden. Det nya Azure Media Services-API:et har en enklare utvecklingsmodell.

Läs mer

Related feedback