Azure Media Services och Video Indexer

Inlägg på den 21 maj 2018

Med Azure Media Services och Video Indexer kan du enkelt integrera avancerad mediebearbetning och extrahering av AI-baserade mediemetadata i dina appar och arbetsflöden. Det nya Azure Media Services-API:et har en enklare utvecklingsmodell.

Läs mer

Related feedback