Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory utökar PolyBase-stödet för inläsning av data till SQL Data Warehouse

Publiceringsdatum: 26 juni, 2019

Azure Data Factory (ADF) integreras sömlöst med PolyBase, det effektivaste sättet att läsa in data till SQL Data Warehouse (DW). Därmed kan du läsa in data från fler än 80 datalager till SQL Data Warehouse med god prestanda. Om dina källdata är PolyBase-kompatibla kan kopieringsaktivitet direkt anropa PolyBase så att du inte behöver skapa de komplexa T-SQL:erna. Om din datakälla inte ursprungligen stöds av PolyBase ger kopieringsaktivitet dessutom inbyggd mellanlagring som automatiskt konverterar data till kompatibelt format innan PolyBase används för att läsa in data.

Nu utökar ADF PolyBase-integreringen ytterligare med stöd för följande:

  • Inläsning av data från Azure Data Lake Storage Gen2 med kontonyckel eller autentisering via hanterad identitet.
  • Inläsning av data från Azure Blob konfigurerat med VNet-tjänstslutpunkt, antingen som den ursprungliga källan eller som ett mellanlagringslager, i vilket fall den underliggande ADF automatiskt växlar till schemat abfss:// för att skapa extern datakälla enligt krav från PolyBase.

Mer information finns i Använda PolyBase för att läsa in data till Azure SQL Data Warehouse.

  • Azure Data Factory
  • Azure Synapse Analytics
  • Features

Tillhörande produkter