Hoppa över navigering

Azure Content Delivery Network – optimerad leverans av media och nedladdningar

Inlägg på den 31 maj 2017

När du ska leverera innehåll till en stor global publik är det viktigt att varje leverans av video eller webbinnehåll är optimerad. Direktuppspelning av media är tidskänslig eftersom paket som kommer sent till klienten kan försämra tittarens upplevelse, till exempel genom att videoinnehållet buffras ofta.

Nya förbättringar kommer nu att minska svarstiderna vid leverans av medieinnehåll och optimera leveransen av stora filer, som installationsfiler för programvara. Den här nya funktionen är avsedd att accelerera och optimera prestandan baserat på de scenarier där du använder Content Delivery Network till att leverera innehåll, som allmänt webbplatsinnehåll, direktuppspelning av media, nedladdning av filer och mycket mer. Optimeringen kommer att tillämpas som standard i det angivna scenariot under alternativet ”Optimerat för” när du skapar en slutpunkt.

Läs mer om att optimera innehållsleveransen för ditt scenario.

Related feedback