Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Blob Storage – stöd för protokollet NFS 3.0 är allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 23 juni, 2021

Vår objektlagringsplattform för lagring av data i stor skala, Azure Blob Storage, hjälper kunder att köra program med många olika protokoll. Det finns stöd för flera protokoll så att kunder kan köra sina program på en enda lagringsplattform utan att behöva skriva om program, vilket eliminerar datasilor.

Från och med idag är stödet för protokollet NFS 3.0 (Network File System) för Azure Blob Storage allmänt tillgängligt.

Azure Blob Storage är den enda lagringsplattformen som har inbyggt stöd för protokollet NFS 3.0 för intern objektlagring (ingen gateway eller datakopiering krävs) med objektlagringsekonomi. Data som lagras i ditt lagringskonto med NFS-stöd debiteras med samma taxa som för Blob Storage-kapacitet och det finns ingen minimigräns för etablerad kapacitet. Den flexibla prismodellen med användningsbaserad betalning ger dig en extremt låg total ägandekostnad (TCO). Läs mer om priser för Azure Blob Storage.

Mer information finns i dokumentationen om stöd för protokollet NFS 3.0 i Azure Blob Storage.

  • Azure Blob Storage
  • Lagringskonton
  • Premium Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Premium-nivån för Azure Data Lake Storage
  • Frekvent/lågfrekvent/infrekvent – Blob Storage-nivåer
  • Features

Tillhörande produkter