TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup ger nu skydd mot oavsiktlig borttagning av Azure-filresurser

Publiceringsdatum: 27 maj, 2020

För att skydda mot cyberattacker eller oavsiktlig borttagning har en ytterligare säkerhetsnivå lagts till i Azure Backup genom hantering av ögonblicksbilder för Azure-filresurser. Detta görs för att skydda mot oavsiktlig eller skadlig borttagning av säkerhetskopierade filresurser. Även om en skadlig aktör tar bort filresursen bevaras filresursens innehåll och återställningspunkter (ögonblicksbilder) under en konfigurerbar kvarhållningsperiod, vilket möjliggör en lyckad och fullständig återställning av källinnehåll och ögonblicksbilder utan dataförlust.

När du konfigurerar skydd för en filresurs aktiveras funktionen för mjuk radering i Azure Backup på lagringskontonivå med en kvarhållningsperiod på 14 dagar. Du kan även återställa inställningen för kvarhållningsperioden enligt dina krav. Den här inställningen avgör inom vilket tidsfönster du behöver återställa filresursens innehåll och ögonblicksbilder efter en oavsiktlig borttagningsåtgärd. Återställningspunkterna bevaras under den här tiden och när du ångrar borttagningen av filresursen börjar säkerhetskopieringarna köras utan att ytterligare konfiguration krävs.

Se listan över regioner som stöds.'

Läs mer

  • Azure Backup
  • Features

Tillhörande produkter