Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Arc-aktiverad API Management är nu tillgänglig i förhandsversion

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

Azure Arc-aktiverad API Management gör att kunder kan utnyttja en lokalt installerad API-gateway som utökar API Management-stödet för hybridmiljöer och miljöer med flera moln. Den gör även att Azure-kunder effektivt och säkert kan hantera API:er som hanteras lokalt och mellan moln från en och samma API Management-tjänst i Azure.

Den lokalt installerade gatewayen ger kunder flexibiliteten att distribuera en containeriserad version av API Management-gatewaykomponenten (med funktion som motsvarar den hanterade gatewayen i molnet) till samma miljöer där de värdhanterar sina API:er. Alla lokalt installerade gatewayer hanteras från den API Management-tjänst som de federeras med. Därmed får kunderna insyn och den enhetliga hanteringsupplevelsen i alla interna och externa API:er. Genom att gatewayerna placeras nära API:erna kan kunderna optimera API-trafikflöden och uppfylla kraven för säkerhet och efterlevnad.

Under förhandsversionen är den lokalt installerade gatewayen tillgänglig på nivåerna Utvecklare och Premium utan extra kostnad. Nivån Utvecklare är begränsad till en enskild distribution av lokalt installerad gateway.

Den lokalt installerade gatewayen är enkel att börja med. Den paketeras som en lätt container och kan distribueras till Docker eller Kubernetes på en stationär dator, i ett serverkluster eller i en molninfrastruktur på bara några minuter.

Ge oss dina kommentarer och din feedback

Klicka här om du vill få detaljerade instruktioner om hur du distribuerar gatewayen till Kubernetes

Klicka här om du vill få detaljerade instruktioner om hur du distribuerar gatewayen till Docker

Klicka här om du vill få mer information om den lokalt installerade API Management-gatewayen

  • API Management
  • Azure Arc
  • Features

Tillhörande produkter