Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Uppdatering för Azure API Management 24 oktober

Publiceringsdatum: 25 oktober, 2018

I den senaste uppdateringen för Azure API Management ingår följande felkorrigeringar, ändringar och nya funktioner:

Fullständig spårning med Azure Application Insights. Vi har lagt till stöd för HTTP Correlation Protocol till vår integrering med Application Insights för att möjliggöra spårning av en begäran hela vägen från klient till serverdel.

Mer kraftfulla uttryck. System.Net.WebUtility-typ med användbara metoder för HTML- och URL-kodning och -avkodning har nu lagts till i listan över .NET Framework-typer som är tillgängliga från principuttryck.

Snabbare konfigurationsdistribution. Vi optimerar distributionen från Git-implementeringen. Den körs nu 3 till 5 gånger snabbare.

Mer flexibel JWT-verifiering. Du kan nu använda uttryck för ett anspråkselements avgränsarattribut av principen validate-jwt.

Mer tillförlitlig konsolspårning. Vi har åtgärdat ett fel som hindrade oss från att skapa spårning för begäranden som påträffar principomfattningar med principen set-variable, som används för att lagra IResponse-objekt.

Uppdateringen började gälla den 24 oktober 2018. Tjänstinstanser uppgraderas i batchar. Det tar vanligtvis en vecka eller längre för att uppdatera alla aktiva tjänstinstanser.

  • API Management
  • Features

Tillhörande produkter