Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering för Azure API Management 11 oktober

Publiceringsdatum: 12 oktober, 2018

I den senaste uppdateringen för Azure API Management ingår följande felkorrigeringar, ändringar och nya funktioner:

  • Smidigare uppgraderingar för Azure API Management. Endast en virtuell dator startas om i taget när du uppgraderar till den senaste versionen.
  • Aktivitetsloggar för felaktiga nyckelvalvscertifikat. Kunder som använder Azure Key Vault för att hantera anpassade domäncertifikat i Azure API Management bör övervaka aktivitetsloggar efter fel. Felen visas när API Management inte kan uppdatera ett certifikat automatiskt eftersom det har förlorat åtkomsten till nyckelvalvet eller hemligheten har skrivits över med en ogiltig instans eller en instans som upphört att gälla. Kunder kan konfigurera automatiska aviseringar på aktivitetsloggar.
  • Förbättrat API för att visa rapporter efter förfrågan. API-anropet för att visa rapporter efter förfrågan har nu stöd för att filtrera på fälten apiId, operationId, subscriptionId, productId, userId och timestamp. De nya frågeparametrarna $skip och $top kan användas för sidindelning.
  • Felkorrigeringar i analys. Förfrågningar med svarstider på över 120 sekunder räknas som de ska från och med nu. Arkivdata ändras inte.
  • Felkorrigeringar i spårning. Det går nu att generera spårning på förfrågningar när du använder principer med uttryck som returnerar objekt av typen IReponse.
  • Felkorrigering för gatewayer med värdnamn som innehåller jokertecken. Felet som gjorde att gatewayer med värdnamn som innehöll jokertecken avvisade förfrågningar i vissa ovanliga fall har nu korrigerats.

Tjänstuppdateringen började gälla 11 oktober 2018. Vi har uppgraderat tjänstinstanser i batchar. Det tar vanligtvis runt en vecka för uppdateringen att nå alla aktiva tjänstinstanser.

 

  • API Management
  • Features

Tillhörande produkter