Hoppa över navigering

Automation: Full Azure Resource Manager PowerShell cmdlet support

den 1 augusti 2015

The Azure Automation team has released more than 60 PowerShell cmdlets in the Azure Resource Manager PowerShell module for managing all aspects of Azure Automation from the command line. Cmdlets exist for managing automation accounts, runbooks, Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) configurations, schedules, assets, DSC nodes, and webhooks. Here's the full list of cmdlets:
 • Export-AzureAutomationDscConfiguration
 • Export-AzureAutomationDscNodeReportContent
 • Export-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationAccount
 • Get-AzureAutomationCertificate
 • Get-AzureAutomationConnection
 • Get-AzureAutomationCredential
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJobOutput
 • Get-AzureAutomationDscConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNode
 • Get-AzureAutomationDscNodeConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNodeReport
 • Get-AzureAutomationDscOnboardingMetaconfig
 • Get-AzureAutomationJob
 • Get-AzureAutomationJobOutput
 • Get-AzureAutomationModule
 • Get-AzureAutomationRegistrationInfo
 • Get-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationSchedule
 • Get-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Get-AzureAutomationVariable
 • Get-AzureAutomationWebhook
 • Import-AzureAutomationDscConfiguration
 • Import-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationAccount
 • New-AzureAutomationCertificate
 • New-AzureAutomationConnection
 • New-AzureAutomationCredential
 • New-AzureAutomationKey
 • New-AzureAutomationModule
 • New-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationSchedule
 • New-AzureAutomationVariable
 • New-AzureAutomationWebhook
 • Publish-AzureAutomationRunbook
 • Register-AzureAutomationDscNode
 • Register-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Remove-AzureAutomationAccount
 • Remove-AzureAutomationCertificate
 • Remove-AzureAutomationConnection
 • Remove-AzureAutomationCredential
 • Remove-AzureAutomationModule
 • Remove-AzureAutomationRunbook
 • Remove-AzureAutomationSchedule
 • Remove-AzureAutomationVariable
 • Remove-AzureAutomationWebhook
 • Resume-AzureAutomationJob
 • Set-AzureAutomationAccount
 • Set-AzureAutomationCertificate
 • Set-AzureAutomationConnectionFieldValue
 • Set-AzureAutomationCredential
 • Set-AzureAutomationDscNode
 • Set-AzureAutomationModule
 • Set-AzureAutomationRunbook
 • Set-AzureAutomationSchedule
 • Set-AzureAutomationVariable
 • Set-AzureAutomationWebhook
 • Start-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Start-AzureAutomationRunbook
 • Stop-AzureAutomationJob
 • Suspend-AzureAutomationJob
 • Unregister-AzureAutomationDscNode
 • Unregister-AzureAutomationScheduledRunbook
We would love to hear your feedback and suggestions. Please tell us what you think in the Azure Automation feedback forum.

Kostnadsfritt konto

$200 i Azure-krediter och 12 månader med populära tjänster – kostnadsfritt

Börja kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Aktivera nu

Startups

Gå med i Microsoft för nystartade företag och få kostnadsfria Azure-tjänster

Läs mer