Azure Database for PostgreSQL

Företagsfärdig och helt hanterad community-PostgreSQL

Fokusera på din app, inte på din databas, med hjälp av en fullständigt hanterad databas som en tjänst för PostgreSQL. Migrera enkelt till molnet, använd dina önskade språk och ramverk och distribuera en företagsklar PostgreSQL-server med inbyggd hög tillgänglighet. Skala upp på några sekunder, eller skala ut med Hyperskala (Citus), som nu finns som förhandsversion. Få säkerhet på flera nivåer, Azure IP Advantage och branschledande räckvidd med Azure till flexibel prissättning.

Fullständigt hanterad community-PostgreSQL med säkerhet på flera nivåer

Förenkla din infrastruktur och databashantering med en fullständigt hanterad community-utgåva av PostgreSQL som har funktioner för säkerhet på flera nivåer och kontinuerlig övervakning via ett globalt nätverk av Microsoft-datacenter.

Skala ut Postgres för att få riktigt bra prestanda med Hyperskala (Citus), som nu finns som förhandsversion

Utöka PostgreSQL med en nod och skala ut till flera noder. Hyperskala (Citus) har utvecklats som ett tillägg till PostgreSQL och är uppdaterad med de senaste innovationerna samt ger dig möjlighet att utnyttja dina PostgreSQL-kunskaper.

Skalning och hög tillgänglighet som uppfyller dina behov

Etablera på några minuter och skala beräknings- eller lagringsresurser flexibelt oberoende av varandra på några sekunder. Azure Database for PostgreSQL är utformat för att ge hög tillgänglighet och kräver ingen extra konfiguration, replikering eller kostnad för att garantera att dina appar körs när du behöver dem.

Skydda databasen och förbättra prestanda med inbyggd intelligens

I Azure Database for PostgreSQL används inbyggd intelligens som lär sig dina unika databasmönster och tillhandahåller anpassade rekommendationer och insikter som gör att du kan maximera prestanda för din PostgreSQL-databas. Advanced Threat Protection övervakar din databas dygnet runt och identifierar potentiell skadlig aktivitet, samt varnar dig direkt så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.

Dina önskade språk och ramverk

Använd populära språk och ramverk med öppen källkod, som C#, C++, Java, Python, Node och PHP till att leverera en fullständigt integrerad upplevelse som har stöd för dina programutvecklingsbehov.

Enkel och flexibel prissättning

Få allt du behöver med enkel och flexibel prissättning, inklusive funktioner som automatisk uppdatering av databaser, inbyggd övervakning och säkerhet utan extra kostnader.

Se hur företag inser sin potential med Azure Database for PostgreSQL

Utvecklarresurser

Skapa intelligenta program med Microsoft Cognitive Services och Azure Database for PostgreSQL

Anslut containrar som körs i Kubernetes till Azure Database for PostgreSQL med hjälp av Open Service Broker för Azure

Anslut din apps data till Power BI för att skapa omfattande interaktiva rapporter med visuella analyser

Vad kan du skapa med Azure Database for PostgreSQL?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Digitala marknadsföringskampanjer

Kommunicera med kunder över hela världen via rika och anpassade digitala marknadsföringsupplevelser. Skapa och lansera snabbt digitala kampanjer som skalanpassas automatiskt utifrån kundbehovet.

Läs mer

Digital Marketing using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Lösningar för detaljhandel och näthandel

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från såväl kunderna som verksamheterna i sig. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

Läs mer

Retail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Finansiera hanteringsprogram

Lagra känsliga data säkert och ge användarna analys och information av högt värde om sammanställda data med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.

Läs mer

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using built-in security and performance.

Skalbara webb- och mobilprogram

Skapa snabbt engagerande, högpresterande och skalbara appar för olika plattformar och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.

Läs mer

Scalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQLRapidly build engaging, high-performing and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.

Smarta appar

Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.

Läs mer

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Relaterade produkter och tjänster

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Skapa en PostgreSQL-databasserver