Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL

Skapa enormt skalbara PostgreSQL-program

Fokusera på programinnovation, inte på databashantering, med fullständigt hanterad och intelligent Azure Database for PostgreSQL. Skala arbetsbelastningar snabbt, enkelt och säkert.

Läs faktabladet om att köra företagsprogram på PostgreSQL.

Azure Database for PostgreSQL – hyperskala är nu Azure Arc-aktiverat. Du kan köra den här tjänsten lokalt på önskad infrastruktur med molnfördelar som automatisering, hyperskala, enhetlig hantering och en molnbaserad faktureringsmodell med den reserverade kapacitetsprissättning som nu finns tillgänglig.

Läs mer

Ladda ned infografik och lär dig mer om Hyperskala för Azure Database for PostgreSQL

Integration med värdefulla Postgres-funktioner som JSONB, stöd för geospatiala funktioner, utökad indexering och dussintals tillägg

Vågrät skalning med höga prestanda i Postgres med hjälp av Hyperskala (Citus)

Intelligenta prestandarekommendationer genererade från en anpassad analys av din databas

Fullständigt hanterad Postgres med Azure IP Advantage och Azure Advanced Threat Protection

Innovera med verktyg och tillägg med öppen källkod

Skapa eller migrera tryggt dina arbetsbelastningar med vår fullständigt hanterade tjänst för community-PostgreSQL. Använd dina favorittillägg, t.ex. PLV8, PostGIS och TimescaleDB, samt populära ramverk och språk som Ruby on Rails, Python med Django, Java med Spring Boot och Node.js. Och använd Microsoft-resurser med öppen källkod, t.ex. Citus Community på GitHub och PostgreSQL-tillägget (förhandsversion) för Azure Data Studio.

Skala upp din PostgreSQL-databas i hyperskala

Skala enkelt till flera hundra noder, utan att skriva om dina program. Spara tid genom att köra transaktioner och analyser i en databas och undvik kostnaderna med manuell horisontell partitionering. Håll dig uppdaterad med de senaste PostgreSQL-innovationerna med tillägget Hyperskala (Citus).

Kom igång

Maximera enkelt databasprestanda

Gör mer med ditt program med hjälp av anpassade prestandarekommendationer. Övervaka och upptäck händelser som kan försämra prestanda med funktionen Query Performance Insight.

Optimera Postgres

Skydda din IP-adress med en fullständigt hanterad Azure-tjänst

Låt Azure hantera de tids- och kostnadsintensiva uppgifter som är förknippade med databasunderhåll, värdtjänster och hög tillgänglighet. Etablera på några minuter och skala beräkning eller lagring oberoende av varandra på några sekunder. Räkna med säkerhet och efterlevnad i företagsklass och skydda dina innovationer i molnet med branschens bästa ansvarsförsäkring via Azure IP Advantage.

Läs översikten

Avancerad datasäkerhet och efterlevnad

 • Identifiera, spåra och hantera potentiella hot så fort de uppstår med avancerat hotskydd.
 • Kontrollera dataisolering genom att konfigurera ett virtuellt nätverk.
 • Data krypteras automatiskt i vila och vid överföring.
 • Azure Database for PostgreSQL uppfyller efterlevnadskraven för HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, ISO med flera.

Utforska priserna och hitta det distributionsalternativ som passar dina behov

Skala beräkning, minne och lagring oberoende av varandra och betala endast för det du använder. Med distributionsalternativ som är anpassade till dina arbetsbelastningar får du allt du behöver, inklusive automatisk databaskorrigering, frågeoptimering och säkerhetsfunktioner, utan extra kostnad.

Utveckla appar med Azure Database for PostgreSQL-baserade lösningsarkitekturer

Utveckla och implementera banbrytande program med PostgreSQL i Azure och dra nytta av verksamhetsanalyser i realtid, transaktionsprogram med högt dataflöde och mycket mer.

Allt du behöver för att snabbt komma igång

Få direkt åtkomst genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Distribuera Azure Database for PostgreSQL med hjälp av snabbstarten för Enskild server eller Hyperskala (Citus).

Betrott av företag i alla storlekar

Uppdateringar, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor om Azure Database for PostgreSQL

 • Beslutet beror på vilken typ av arbetsbelastningar du kör.

  Använd Enskild server med:

  • Arbetsbelastningar för transaktions- och verksamhetsanalys
  • Appar som kräver JSON, stöd för geospatiala funktioner eller fulltextsökning
  • Molnbaserade appar utvecklade med moderna ramverk

  Använd Hyperskala (Citus) med:

  • SaaS-program för flera innehavare
  • Verksamhetsanalys i realtid
  • Transaktionsprogram för högt dataflöde

  Mer information finns i dokumentationen.

 • Vi garanterar anslutning mellan kundens Azure Database for PostgreSQL och vår Internetgateway minst 99,99 procent av tiden. Läs hela serviceavtalet.
 • Microsoft är engagerad i och bidrar med tillägg till communityn för öppen källkod. Läs vår blogg om öppen källkod.
 • Azure Database for PostgreSQL är tillgängligt i över 30 Azure-regioner i Syd- och Nordamerika, Europa och Asien och stillahavsområdet.
 • I migreringsalternativen ingår inbyggda verktyg för dumpning/återställning av en databas, t.ex. pg_dump, Workbench och psql. Migrera med minimala avbrott med Attunity Replicate för Microsoft-migreringar. PostgreSQL-datareplikering stöder replikering i Azure som en virtuell IaaS-dator (infrastruktur som en tjänst), antingen från en lokal server eller från en annan molnleverantör med binlog-replikering.
 • Ja, du kan skala ut beräkning, minne och lagring med Hyperskala (Citus).

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto