Digital Twins

Modellera och interagera med den verkliga världen

Skapa kontextmedvetna IoT-lösningar

Azure Digital Twins är en plattform som ger organisationer den grund de behöver för att skapa nästa generations IoT-lösningar. Under vår resa inom IoT har vi märkt att många berättelser om digital omvandling kan förenklas genom att ha kontext om den fysiska världen innan enheter ansluts. Med Azure Digital Twins kan organisationer göra precis det: skapa upprepningsbara, skalbara funktioner som korrelerar data från digitala källor och den fysiska världen. I den här videon beskrivs hur Azure Digital Twins möjliggör en heltäckande digital modell av relationer och interaktioner mellan människor, platser och enheter som kan tillämpas i alla fysiska miljöer.

Skapa Digital Twin-lösningar som uppfyller människors behov bättre

Replikera den fysiska världen virtuellt genom att modellera relationer mellan människor, platser och enheter i ett diagram med spatial intelligens. Skapa unikt relevanta upplevelser genom att samordna data från den digitala och den fysiska världen. Upptäck nya möjligheter att förbättra användarupplevelsen, skapa nya typer av effektivitet och förbättra de platser där människor bor, arbetar eller roar sig.

Skapa Digital Twin-lösningar snabbare och enklare

Azure Digital Twins har fördefinierade datascheman som justeras efter en lösnings domänspecifika behov och gör att du kan skapa lösningen snabbare och enklare. Minska utvecklingskostnaderna och distribuera lösningen snabbt. Gör platserna omkring dig smartare – vare sig det är ett sjukhus, en arena, en fabrik eller det elnät som sammanbinder dem.

Automatisera åtgärder på en fysisk plats

Kör frågor mot data kopplade till en plats snarare än till olika sensorer. Definiera och kör funktioner som genererar aviseringar och händelser till specifika slutpunkter på en plats baserat på telemetrimeddelanden från olika enheter och sensorer. De här kraftfulla funktionerna förbättrar effektiviteten och villkoren för de människor som vistas på platsen.

Modernisera och skalanpassa din verksamhet på ett tryggt sätt

Skapa Digital Twin-lösningar som skalas ut och replikeras mellan olika klientorganisationer. Inbyggt stöd för flera klientorganisationer och nästlade klientorganisationer som skyddar kundernas data. Funktionerna för åtkomst och identitetshantering, som rollbaserad åtkomstkontroll och Azure Active Directory, är ett led i vårt arbete för säkerhet, datasekretess och regelefterlevnad.

Se de fantastiska saker som företag skapar med Azure Digital Twins

Azure Digital Twins används i dag av kunder och partner från en rad olika branscher. Här är några exempel på hur partner har dragit nytta av Azure Digital Twins potential för att leverera enkla och intuitiva gränssnitt i sina Digital Twin-program.

Användningsfall

Hitta en partner med en färdig lösning som kan hantera användningsfallen nedan.

Energihantering

Utveckla lösningar som ger insikter och optimerar energiresurserna.

 • Energihantering i fastigheter
 • Optimering av nätverk för laddning av elfordon (begränsad förhandsversion)
 • Optimering av understationer och distribuerade energikällor (begränsad förhandsversion)

Fastighetshantering

Skapa lösningar för att hantera fastighetsdriften mer effektivt.

 • Tillgångshantering
 • Lösa anläggningsförfrågningar
 • Anläggningsrengöring
 • Anläggningshantering
 • Förebyggande underhåll
 • Fastighetssäkerhet

Platsanvändning

Insikter om att optimera platsanvändningen och sänka kostnaderna med hjälp av anläggningsanalyser.

 • Platsanalys
 • Platsoptimering
 • Platsnyttjande

Utforma och skapa

Öka effektiviteten i fastigheten och utforma processer genom att modellera den fysiska miljön.

 • Smartare platskonstruktion
 • Digital Twin-arkitektur
 • Virtualisering och modellering av designen

Boendeupplevelser

Förbättra de anställdas och boendes nöjdhet och sinnesstämning med lösningar för spatial intelligens som förbättrar produktivitet och komfort på en plats.

 • Platsbokningar
 • Säkerhet
 • Hitta vägar
 • Hitta personer
 • Hantera anläggningsförfrågningar
 • Assistenttjänster
 • Komfort- och klimatkontroll

Relaterade lösningar

Översikt över Azure IoT

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Få mer information

Hitta en partner som kan hjälpa dig