Labb för utveckling och testning i Azure

Snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer

Börja använda den här kostnadsfria tjänsten nu. *

Kom igång

Är du nybörjare på Azure? Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto

Självbetjäning med kostnadskontroll

Tillhandahåll en problemfri molnmiljö med självbetjäning. Håll kostnaderna till ett minimum med hjälp av labbprinciper och tröskelvärden.

Snabba anpassade mallar

Konfigurera den virtuella datorn med utvecklingsverktyg och de senaste versionerna med några få klickningar. Dela återanvändningsbara mallar med hela teamet på ett smidigt sätt.

Fungerar med dina CI/CD-verktyg

Skapa miljöer direkt från verktygen för kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration) med hjälp av våra plugin-program, REST-API:er och VSTS-tillägg.

Förenkla kostnadshanteringen

  • Skapa labbprinciper som automatiskt stänger av och startar virtuella datorer.
  • Ange begränsningar för labbet, t.ex. antalet virtuella datorer per användare och labb.
  • Använd Labbkostnadstrend för att uppskatta förbrukningen och sätta ett tröskelvärde.

Snabba konfigurationsmiljöer

Integreras med din befintliga verktygskedja

  • Use our REST API to provision dev-test environments directly from your continuous integration (CI) tools.
  • Quickly deploy from your release pipeline using our Team Services tasks extension.
  • Use our command line tool to automate your virtual machine set up and clean up.

Skräddarsy labbet efter ditt scenario

  • Få en central hantering av utvecklingsmiljöerna för hela gruppen eller organisationen.
  • Utför kompatibilitetstester och andra automatiserade tester med hjälp av återanvändningsbara miljömallar.
  • Tillhandahåll virtuella datorer till hackathon-evenemang som automatiskt raderas när evenemanget är slut.
  • Våra kunder använder labb till en mängd olika scenarier.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Visual Studio Team Services

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Skapa utvecklings- och testningsmiljöer med labb för utveckling och testning

* Azure DevTest Labs är en kostnadsfri tjänst. Men du debiteras för andra Azure-resurser som skapas i labbet. Exempelvis debiteras du för de virtuella datorer som skapas i DevTest Labs enligt vår prissättning för virtuella datorer.