Hoppa över navigering

Azure DevTest Labs

Snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer

Självbetjäning med kostnadskontroll

Tillhandahåll en problemfri molnmiljö med självbetjäning. Håll kostnaderna till ett minimum med hjälp av labbprinciper och tröskelvärden.

Snabba anpassade mallar

Konfigurera den virtuella datorn med utvecklingsverktyg och de senaste versionerna med några få klick samt dela återanvändningsbara mallar med hela teamet på ett smidigt sätt.

Fungerar med dina CI/CD-verktyg

Skapa miljöer direkt från verktygen för kontinuerlig integration (CI, Continuous Integration) med hjälp av våra plugin-program, REST-API:er och Visual Studio Team Services-tillägg.

Azure DevTest Labs utökas med nya typer av labb!

Vi lägger till hanterade labbtyper för klassrum och kostnadsfria utvärderingsversioner. Du hittar dem i förhandsversionen här. När förhandsversionen löper ut kommer vi sammanföra de nya labbtyperna och DevTest Labs under det nya gemensamma samlingsnamnet Azure Lab Services där alla typer av labb kommer fortsätta att utvecklas.

Förenkla kostnadshanteringen

 • Skapa labbprinciper som automatiskt stänger av och startar virtuella datorer.
 • Ange begränsningar för labbet, t.ex. antalet virtuella datorer per användare och labb.
 • Använd labbkostnadstrenden för att uppskatta förbrukningen och sätta ett tröskelvärde.

Snabba konfigurationsmiljöer

 • Använd anpassade avbildningar för att snabbt återskapa din miljö.
 • Installera de senaste bitarna och utvecklingsverktygen på datorn med hjälp av artefakter.
 • Skapa formler som snabbt och enkelt ändrar konfigurationen för en miljö närhelst du vill.

Integreras med din befintliga verktygskedja

 • Använd vårt REST-API för att etablera miljöer för utveckling/testning direkt från verktygen för kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration).
 • Distribuera snabbt från din produktionspipeline med vårt tillägg för Team Services.
 • Automatisera konfiguration och rensning av virtuella datorer med vårt kommandoradsverktyg.

Skräddarsy efter ditt scenario

 • Få en central hantering av utvecklingsmiljöerna för hela gruppen eller organisationen.
 • Utför kompatibilitetstester och andra automatiserade tester med hjälp av återanvändningsbara miljömallar.
 • Tillhandahåll virtuella datorer till hackathon-evenemang som automatiskt raderas när evenemanget är slut.
 • Använd tjänsten för olika scenarier som passar ditt behov.

Relaterade produkter och tjänster

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure DevTest Labs är en kostnadsfri tjänst. Men du debiteras för andra Azure-resurser som skapas i DevTest Labs. Exempelvis debiteras du för de virtuella datorer som skapas i DevTest Labs enligt vår prissättning för virtuella datorer.

Skapa utvecklings- och testningsmiljöer med labb för utveckling och testning