Hoppa över navigering

Azure DevTest Labs

Snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer

Självbetjäning med kostnadskontroll

Tillhandahåll en problemfri molnmiljö med självbetjäning. Håll kostnaderna till ett minimum med hjälp av labbprinciper och tröskelvärden.

Snabba anpassade mallar

Konfigurera den virtuella datorn med utvecklingsverktyg och de senaste versionerna med några få klick samt dela återanvändningsbara mallar med hela teamet på ett smidigt sätt.

Fungerar med dina CI/CD-verktyg

Skapa miljöer direkt från verktygen för kontinuerlig integration (CI, Continuous Integration) med hjälp av våra plugin-program, REST-API:er och Visual Studio Team Services-tillägg.

Visual Studio-prenumeranter kan spara upp till 75 % på Azure och stödja din pågående utveckling och testning.

Shell ger utvecklare friheten att skapa och minskar IT-kostnaderna med lösningar för utveckling och testning i molnet

"Our build times are five times faster now that we use Azure DevTest Labs.... Developers get much quicker feedback, so they can test code repeatedly and identify and fix more errors."
Johan Krebbers, IT Chief Technology Officer, Royal Dutch Shell

Daimler utnyttjar molnet för att innovera snabbare

"Since using Azure DevTest Labs, we’ve seen our developer onboarding process drop from weeks to hours. We just send developers a link, and they get instant access to Azure Virtual Machines, Microsoft Visual Studio Team Services, and needed open-source tools."
Peter Rothlaender, Manager of Cloud Solutions, Daimler

IT-leverantör expanderar verksamhet med 150 procent genom att flytta till hanterade tjänster i molnet

"It used to take us six months to a year to develop a new offering for a customer, but now that we do this work in Azure DevTest Labs, we can respond in a few weeks."
Gordon McKenna, Chief Technology Officer, Inframon

Icertis förbättrar säkerheten i företagets molnbaserade lösning för kontraktshantering

"Our customers demand the highest levels of data encryption and application and infrastructure security. From the day we launched, we’ve taken advantage of the enterprise-grade security features built into the Azure platform to help provide the level of security our customers expect…"
Monish Darda, medgrundare och Chief Technology Officer, Icertis

Hälsovårdssystem omvandlar onlinetjänster till en smidig digital upplevelse

"As a team, we’re focused on high-quality solutions and speed. Choosing Azure was a very transformative decision for us."
Jamey Shiels, Vice President Digital Experience, Aurora Health Care

Riskansvarig minskar sina egna risker genom att skydda data i molnet

"By using Azure for dev/test, we get predictable costs and pay for the resources by the hour. By comparison, it can take a month to get dev/test hardware provisioned on premises, and that's assuming you have the datacenter space."
Vineel Palla, Cloud Systems Engineer, RMS

Förenkla kostnadshanteringen

 • Skapa labbprinciper som automatiskt stänger av och startar virtuella datorer.
 • Ange begränsningar för labbet, t.ex. antalet virtuella datorer per användare och labb.
 • Använd labbkostnadstrenden för att uppskatta förbrukningen och sätta ett tröskelvärde.

Snabba konfigurationsmiljöer

 • Använd anpassade avbildningar för att snabbt återskapa din miljö.
 • Installera de senaste bitarna och utvecklingsverktygen på datorn med hjälp av artefakter.
 • Skapa formler som snabbt och enkelt ändrar konfigurationen för en miljö närhelst du vill.

Integreras med din befintliga verktygskedja

 • Använd vårt REST-API för att etablera miljöer för utveckling/testning direkt från verktygen för kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration).
 • Distribuera snabbt från din produktionspipeline med vårt tillägg för Team Services.
 • Automatisera konfiguration och rensning av virtuella datorer med vårt kommandoradsverktyg.

Skräddarsy efter ditt scenario

 • Få en central hantering av utvecklingsmiljöerna för hela gruppen eller organisationen.
 • Utför kompatibilitetstester och andra automatiserade tester med hjälp av återanvändningsbara miljömallar.
 • Tillhandahåll virtuella datorer till hackathon-evenemang som automatiskt raderas när evenemanget är slut.
 • Använd tjänsten för olika scenarier som passar ditt behov.

Relaterade produkter och tjänster

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure DevTest Labs är en kostnadsfri tjänst. Men du debiteras för andra Azure-resurser som skapas i DevTest Labs. Exempelvis debiteras du för de virtuella datorer som skapas i DevTest Labs enligt vår prissättning för virtuella datorer.

Skapa utvecklings- och testningsmiljöer med labb för utveckling och testning