Hoppa över navigering

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Använd DevTest Labs kostnadsfritt*

 • Kom snabbt igång med utvecklings- och testningsmiljöer
 • Minimera slöseri med kvoter och principer
 • Ställ in automatiska avstängningar för att minimera kostnaderna
 • Bygg Windows- och Linux-miljöer

Utforska en programcentrerad metod som dynamiskt skapar och hanterar komplexa molnbaserade program i Azure med hjälp av CloudShell Colony från Quali.

Azure DevTest Labs är en kostnadsfri tjänst. Men du debiteras för andra Azure-resurser som skapas i DevTest Labs. Exempelvis debiteras du för de virtuella datorer som skapas i DevTest Labs enligt vår prissättning för virtuella datorer.

Självbetjäning med kostnadskontroll

Tillhandahåll en problemfri molnmiljö med självbetjäning. Håll kostnaderna till ett minimum med hjälp av labbprinciper och tröskelvärden.

Snabba anpassade mallar

Konfigurera den virtuella datorn med utvecklingsverktyg och de senaste versionerna med några få klick samt dela återanvändningsbara mallar med hela teamet på ett smidigt sätt.

Fungerar med dina CI/CD-verktyg

Skapa miljöer direkt från verktygen för kontinuerlig integration (CI, Continuous Integration) med hjälp av våra plugin-program, REST-API:er och Visual Studio Team Services-tillägg.

Förenkla kostnadshanteringen

 • Skapa labbprinciper som automatiskt stänger av och startar virtuella datorer.
 • Ange begränsningar för labbet, t.ex. antalet virtuella datorer per användare och labb.
 • Använd labbkostnadstrenden för att uppskatta förbrukningen och sätta ett tröskelvärde.

Snabba konfigurationsmiljöer

 • Använd anpassade avbildningar för att snabbt återskapa din miljö.
 • Installera de senaste bitarna och utvecklingsverktygen på datorn med hjälp av artefakter.
 • Skapa formler som snabbt och enkelt ändrar konfigurationen för en miljö närhelst du vill.

Integreras med din befintliga verktygskedja

 • Använd vårt REST-API för att etablera miljöer för utveckling/testning direkt från verktygen för kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration).
 • Distribuera snabbt från din produktionspipeline med vårt tillägg för Team Services.
 • Automatisera konfiguration och rensning av virtuella datorer med vårt kommandoradsverktyg.

Skräddarsy efter ditt scenario

 • Få en central hantering av utvecklingsmiljöerna för hela gruppen eller organisationen.
 • Utför kompatibilitetstester och andra automatiserade tester med hjälp av återanvändningsbara miljömallar.
 • Tillhandahåll virtuella datorer till hackathon-evenemang som automatiskt raderas när evenemanget är slut.
 • Använd tjänsten för olika scenarier som passar ditt behov.

Skala din programmiljöetablering med CloudShell Colony

 • Modellera snabbt programinriktade mallar som är anpassade efter dina affärsbehov
 • Förkorta tiden till marknaden med direkt support till din CI/CD-pipeline för att distribuera en gemensam miljödefinition från utvecklare till produktion
 • Hantera molnresurser effektivt med programinriktad kostnadsuppföljning
 • Förbättra programkvaliteten med inbyggd blå/grön-distribution till produktion

Lär dig mer om hur Quali fungerar med Azure

Why trust Azure DevTest Labs?

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure DevTest Labs pricing

Visual Studio-prenumeranter kan spara upp till 75 % på Azure och stödja din pågående utveckling och testning.

Kunder som använder Azure DevTest Labs

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Azure DevTest Labs with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Azure DevTest Labs with additional features and products, like security and backup services.

Documentation and resources

Related products and services

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Virtuella datorer

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

CloudShell Colony

Självbetjänad åtkomst till programmiljöer från utveckling till produktion

Skapa utvecklings- och testningsmiljöer med labb för utveckling och testning

Get started