Hoppa över navigering

Vad är en molntjänstleverantör?

En molntjänstleverantör är ett tredjepartsföretag som tillhandahåller en molnbaserad plattform, infrastruktur, program eller lagringstjänster. Det är ungefär som med elräkningen – behoven kan variera och konsumenten betalar bara för den faktiska förbrukningen.

Att bara behöva betala per användning är en stor fördel för kunden, men det finns även annat som molntjänstleverantörerna kan stå till tjänst med. Kundföretagen kan dra nytta av skalbarhet och flexibilitet och slippa begränsas av bristande kapacitet hos de servrar som finns lokalt. Kunderna får även ökad tillförlitlighet genom större redundans, möjlighet att anpassa serverkonfigurationen och tillgång till responsiv belastningsutjämning utifrån växlande behov. Det är dock viktigt att utvärdera datasäkerheten i molnet och se till att man följer både tvingande lagstiftning och branschrekommendationer när det gäller åtkomst, regelefterlevnad och metoder.

Redo att sätta igång?

Registrera dig och få $200 i Azure-kredit.

Du får full behörighet att utforska vilken tjänst du vill.

Kan vi hjälpa dig?