Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är en molntjänstleverantör?

En molntjänstleverantör är ett tredjepartsföretag som tillhandahåller en molnbaserad plattform, infrastruktur, program eller lagringstjänster. Det är ungefär som med elräkningen – behoven kan variera och konsumenten betalar bara för den faktiska förbrukningen.

Att bara behöva betala per användning är en stor fördel för kunden, men det finns även annat som molntjänstleverantörerna kan stå till tjänst med. Kundföretagen kan dra nytta av skalbarhet och flexibilitet och slippa begränsas av bristande kapacitet hos de servrar som finns lokalt. Kunderna får även ökad tillförlitlighet genom större redundans, möjlighet att anpassa serverkonfigurationen och tillgång till responsiv belastningsutjämning utifrån växlande behov. Det är dock viktigt att utvärdera datasäkerheten i molnet och se till att man följer både tvingande lagstiftning och branschrekommendationer när det gäller åtkomst, regelefterlevnad och metoder.

Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto

Få kostnadsfria tjänster plus en kredit på 200 USD för att utforska Azure i upp till 30 dagar.

Börja skapa med Azure

Prova Azures tjänster för molnbaserad databehandling kostnadsfritt i upp till 30 dagar, eller sätt igång med användningsbaserad betalning. Det finns inget åtagande i förskott – avbryt när du vill.

[*] Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används häri med tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.