Vilka är de olika typerna av tjänster för molnbaserad databehandling?

Molnbehandlingstyper är modeller för distribution av tjänster som gör att du kan välja nivå av kontroll över din information och vilka typer av tjänster som du behöver tillhandahålla. Det finns tre huvudtyper av molnbehandlingstjänster. Ibland kallas dessa för ”cloud computing stack” eftersom de bygger på varandra.

Den första molnbehandlingstypen är IaaS (infrastruktur som en tjänst), som används för Internetbaserad åtkomst till lagring och datorkraft. Det här är den mest grundläggande kategorin av molnbehandling och med den kan du hyra IT-infrastruktur, till exempel servrar och virtuella datorer, lagring, nätverk och operativsystem, från en molnleverantör. Du betalar vanligtvis för det du använder.

Den andra molnbehandlingstypen är PaaS (plattform som en tjänst) som ger utvecklare verktyg för att bygga och vara värd för webbprogram. PaaS är utformat för att ge användare åtkomst till de komponenter de behöver för att snabbt utveckla och hantera webb- eller mobilappar via Internet, utan att behöva konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser.

Den tredje molnbehandlingstypen är SaaS (programvara som en tjänst) som används för webbaserade program. SaaS är en metod för att tillhandahålla program via Internet där molnleverantörer är värdar och hanterar programmen, vilket gör det enklare att ha samma program på alla dina enheter samtidigt eftersom du kommer åt dem i molnet.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen