Lär känna Azure

Introduktion till molnbaserad databehandling

Lägre kostnad

Molnbaserad databehandling eliminerar kostnaden för att konfigurera och köra ett lokalt datacenter, som ofta innebär kostnader för att anställa personal, samt köpa och underhålla mark, byggnader och maskinvara. Med molnet kan verksamheten få åtkomst till de datorresurser den behöver i realtid för sina verksamhetsbehov.

Högre säkerhet

Säkerheten är det viktigaste fokusområdet för molnleverantörer, som investerar enorma summor för att skydda sin infrastruktur. Molnleverantörer erbjuder vanligtvis också en bred uppsättning principer, efterlevnad, tekniker och kontroller som förstärker din säkerhet och skyddar dina data, program och din infrastruktur mot hot.

Ökad produktivitet

Utveckla och hantera din program effektivare med nästan obegränsade molnbaserade databehandlingsresurser. Molnleverantörer uppdaterar ständigt sina datacenternätverk med den senaste generationens maskinvara. Du får snabba och effektiva databehandlingsresurser som aldrig blir inaktuella och som skulle kosta mer att implementera i ett enda datacenter.

Global skala

Molnbaserad databehandling körs i datacenter i hela världen, samt ger övergripande återhämtning och tillförlitlighet genom att dina data säkerhetskopieras på mer än en geografisk plats. Detta innebär också att dina IT-resurser kan levereras från specifika geografiska platser när det krävs.

Gör dig redo för framtiden

Kontinuerlig innovation från Microsoft ger stöd till din utveckling i dag – och dina produktidéer inför framtiden. Bygg vidare på de senaste framstegen i molnet, inklusive fler än 1 000 nya funktioner som getts ut det senaste året.

Sömlös hybridlösning

Lokalt, i molnet och i gränsnätverket – Azure möter dig där du befinner dig. Integrera och hantera dina miljöer med verktyg och tjänster som utformats för hybridmoln.

Skapa på dina villkor

Du har stora valmöjligheter – med Azures åtagande om öppen källkod och stöd för alla språk och ramverk kan du skapa som du vill och distribuera var som helst.

Lita på ditt moln

Få säkerhet från grunden med stöd från expertteam samt proaktiv, branschledande efterlevnad som stora bolag, myndigheter och nystartade företag förlitar sig på.

Azure är säkert

Förutom branschledande efterlevnad, sekretesscertifieringar, inbyggda säkerhetskontroller och unik hotinformation, har Azure allt du behöver för att du ska kunna identifiera och skydda dig mot hot som utvecklas snabbt.

 • Börja med en säker grund

  Minska kostnader och komplexiteter med en molnlösning med hög säkerhet i flera lager från Microsoft.

 • Effektivisera din efterlevnad och möjliggör en omvandling av verksamheten

  Använd inbyggda kontroller, verktyg för konfigurationshantering, implementerings- och vägledningsresurser, samt granskningsrapporter från tredje part som förenklar dina efterlevnadsbehov.

 • Identifiera hot tidigt

  Identifiera nya hot och svara snabbt med unika tjänster för global cybersäkerhetsinformation i realtid i molnskala.

Azure är globalt

Fördelar med Azure jämfört med AWS

Konkurrenskraftiga priser

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Azure matchar AWS-priserna för jämförbara tjänster.

Uppnå mer med öppen källkod i Azure

Använd valfritt operativsystem med öppen källkod, språk och verktyg i Azure. Azure har lämnat flest bidrag till GitHub under 2017 och är det enda molnet med integrerat stöd för Red Hat.

Förbättrad proaktiv säkerhet och efterlevnad

När du jämför AWS och Azure ser du att Azures efterlevnadserbjudanden – inklusive drygt 70 efterlevnadscertifieringar – är mer omfattande.

Få mervärde från din befintliga Microsoft-investering

Fortsätt använda organisationens befintliga verktyg och kunskap och få en konsekvent upplevelse i dina lokala tekniker och molntekniker genom att integrera dem med Azure Active Directory.

Samtidigt utvecklas hybridmoln från att vara integrerade i lokala datacenter med ett offentligt moln, till att bli databehandlingsenheter som går att nå även från världens mest avlägsna platser.

Genom att sammanföra dessa två verkligheter – och med artificiell intelligens i alla system – har vi nu möjlighet att använda intelligenta moln och intelligenta nätverksgränser.

Den intelligenta nätverksgränsen är ständigt expanderande anslutna system och enheter som samlar in och analyserar data – i nära anslutning till både dina användare och data. Användare får insikter och upplevelser i realtid som levereras av mycket responsiva och sammanhangsmedvetna program. Azure-plattformen är framtagen för en snabb och säker upplevelse i miljön med intelligenta moln och nätverksgränser tillsammans med följande principer:

 • för att förenkla utvecklingen och distributionen av dina lösningar med enhetliga programmeringsmodeller, apptjänster, datatjänster, DevOps-verktyg och stöd för tekniker med öppen källkod.
 • som minskar komplexiteten i säkerhetshantering över en distribuerad infrastruktur.
 • hantera profiler för moln-till-gräns-lösningar och skydda dig mot obehörig åtkomst.
 • inklusive övervakning, säkerhetskopiering, haveriberedskap och uppdatering av hanteringsverktyg för moln- och nätverksgränsmiljöer.
 • skapa, träna om och förbättra maskininlärningsmodeller som körs på nätverksgränsen för att kunna ge insikter i realtid.
 • inklusive nätverksgränsenheter från Azure och partners som säkerställer den rätta nätverksgränslösningen för din verksamhet.

Din molnresa börjar här

Läs mer om olika typer av molnbaserad databehandling och Azure

Vad är molnbaserad databehandling?

Förstå grunderna i molnbaserad databehandling.

Vad är Azure?

Få en introduktion till Azures molnplattform.

Säkerhet i Azure

Läs mer om varför Azure är den betrodda molnplattformen.

Global infrastruktur med Azure

Få global räckvidd och lokal efterlevnad.

Azure mot AWS

Lär dig varför Azure är det bästa offentliga molnet.

Framtiden för databehandling

Utforska den intelligenta nätverksgränsen.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.