Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Windows Virtual Desktop jest teraz dostępna w chmurze Azure Government (w wersji zapoznawczej)

Data opublikowania: 31 sierpnia, 2020

Usługa Windows Virtual Desktop jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej w regionach platformy Azure dla instytucji rządowych USA wraz z integracją z witryną Azure Portal. Dzięki integracji z witryną Azure Portal uzyskasz prosty interfejs umożliwiający wdrażanie aplikacji i pulpitów wirtualnych oraz zarządzanie nimi. Pula hostów, obszar roboczy i wszystkie inne tworzone obiekty są obiektami usługi Azure Resource Manager i są zarządzane w taki sam sposób jak inne zasoby platformy Azure. Możesz zapewnić szczegółowe zarządzanie dostępem do zasobów usługi Windows Virtual Desktop przy użyciu kontroli dostępu na podstawie ról, publikować zdalne aplikacje i pulpity dla grup usługi AAD zamiast dla pojedynczych użytkowników oraz szybciej rozwiązywać problemy przy użyciu usługi Azure Monitor.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszą dokumentacją.

  • Azure Virtual Desktop
  • Features

Powiązane produkty