Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server w usłudze Azure App Service

Data opublikowania: 27 marca, 2019

Kontenery systemu Windows Server w usłudze Azure App Service są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Wdrażanie aplikacji w kontenerach systemu Windows zapewnia deweloperom większą kontrolę nad instalowaną zawartością w kontenerach.

Obsługa kontenerów systemu Windows w usłudze Azure App Service zapewnia nowe możliwości w zakresie modernizacji aplikacji:

  • Migrowanie do rozwiązania PaaS metodą „lift and shift”
  • Aplikacje z zależnościami
  • Swobodne ograniczenia zabezpieczeń
  • Migracja aplikacji innych firm

Więcej informacji można znaleźć we wpisie w blogu z ogłoszeniem i w dokumentacji szybkiego startu

 

  • App Service
  • Services

Powiązane produkty