1 marca 2023 r. wycofujemy niektóre opcje pomocy technicznej usługi Azure Site Recovery

Data opublikowania: 26 lutego, 2020

W miarę dalszych inwestycji w możliwości usługi Azure Site Recovery (ASR) będziemy skupiać prace inżynieryjne na scenariuszach odzyskiwania po awarii na platformę Azure. W związku z tym 1 marca 2023 r. wycofamy następujące scenariusze ochrony usługi Azure Site Recovery:

  • Między należącymi do klienta lokacjami zarządzanymi przez program System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
  • Z lokacji zarządzanych przez program SCVMM na platformę Azure

Jak to na mnie wpłynie?

1 marca 2023 r. wszystkie istniejące konfiguracje odzyskiwania lokacji usługi ASR dla tych scenariuszy zostaną usunięte. Nie będzie już można używać usługi Azure Site Recovery w tych scenariuszach. Wszystkie dane związane z replikacją również zostaną usunięte.

Jakie działania muszę podjąć?

Przed 1 marca 2023 r. zmień konfiguracje odzyskiwania po awarii tak, aby korzystały z odzyskiwania funkcji Hyper-V na platformę Azure bez programu VMM.

Dowiedz się więcej o zmianie konfiguracji scenariuszy ochrony odzyskiwania po awarii.

  • Retirements