Przejdź do głównej zawartości

Przeprowadź migrację zasobów typu IaaS do usługi Azure Resource Manager do 1 marca 2023 r.

Data opublikowania: 28 lutego, 2020

Ze względu na to, że usługa Azure Resource Manager oferuje teraz wszystkie możliwości infrastruktury jako usługi (IaaS) usługi Azure Service Management, a także nowe ulepszenia, wycofujemy klasyczne maszyny wirtualne IaaS z dniem 1 marca 2023 r.

Jeśli używasz zasobów IaaS z usługi ASM, wykonaj migrację do 1 marca 2023 r.. Zachęcamy do wcześniejszego przejścia, aby skorzystać z tych ulepszeń funkcji w usłudze Azure Resource Manager:

  • Wdrażanie złożonych aplikacji za pośrednictwem szablonów.
  • Skalowalne, równoległe wdrażanie maszyn wirtualnych w zestawach dostępności.
  • Niezależne zarządzanie cyklem życia zasobów obliczeniowych, sieci i magazynu.
  • Domyślne zabezpieczenia z wymuszaniem maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej.

Jak to na mnie wpłynie?

Od dzisiaj klienci, którzy nie używają obecnie klasycznych maszyn wirtualnych IaaS, nie będą mogli tworzyć nowych klasycznych maszyn wirtualnych.

Począwszy od 1 marca 2023 r., klienci korzystający z klasycznych maszyn wirtualnych IaaS nie będą już mogli uruchamiać żadnych klasycznych maszyn wirtualnych IaaS przy użyciu usługi ASM. Wszystkie pozostałe maszyny wirtualne w stanie uruchomionym lub zatrzymanym z przydziałem zmienią stan na zatrzymany bez przydziału.

To wycofanie NIE wpłynie na następujące usługi i funkcje platformy Azure: usługi Cloud Services, konta magazynu, które NIE są używane przez klasyczne maszyny wirtualne, i sieci wirtualne, które NIE są używane przez klasyczne maszyny wirtualne.

Jakie działania muszę podjąć?

Aby uniknąć przerw w działaniu usługi, przeprowadź migrację zasobów IaaS z klasycznych maszyn wirtualnych IaaS do usługi Resource Manager przed 1 marca 2023 r.. Zalecamy przeprowadzenie migracji wcześniej, aby zacząć korzystać z ulepszeń funkcji w usłudze Resource Manager.

Dowiedz się więcej o wycofaniu klasycznych maszyn wirtualnych IaaS.

  • Maszyny wirtualne
  • Retirements

Powiązane produkty