Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej w usłudze Azure SQL Database

Opublikowano: wtorek, 26 września 2017

Przedstawiamy publiczną wersję zapoznawczą punktów końcowych usługi sieci wirtualnej w usłudze Azure SQL Database. W usłudze Azure SQL Database będzie można ustawiać reguły zapory dla określonych publicznych adresów IP oraz zezwalać na połączenie z serwerami ze wszystkich adresów IP usług platformy Azure. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych ograniczeń połączeń, musisz aprowizować statyczny publiczny adres IP, który może być trudny do zarządzania i kosztowny w przypadku użycia na dużą skalę. Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej pozwalają ograniczyć łączność z serwerami usługi Azure SQL Database z danych podsieci w sieci wirtualnej.

Dowiedz się więcej na temat punktów końcowych usługi sieci wirtualnej w usłudze Azure SQL Database.