Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Tryb zwielokrotnienia wydajności dysków na poziomie maszyny wirtualnej jest teraz ogólnie dostępny dla większej liczby typów maszyn wirtualnych

Data opublikowania: 06 lipca, 2021

Zwielokrotnienie wydajności dysku na poziomie maszyny wirtualnej jest teraz dostępne dla rodzin maszyn wirtualnych Dsv4, Dasv4, Ddsv4, Esv4, Easv4, Edsv4, Fsv2 i serii B, co umożliwia maszynie wirtualnej zwiększenie wydajności operacji we/wy dysku i przepływności w MiB/s przez krótki czas każdego dnia. Dzięki temu maszyny wirtualne mogą bezproblemowo obsługiwać nieprzewidziany duży ruch na dyskach i szybko przetwarzać zadania wsadowe. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów ani korekt kosztów cen maszyn wirtualnych związanych z tą nową możliwością i jest ona domyślnie włączona.

Niektóre przykładowe scenariusze, w których zwielokrotnienie wydajności się przydaje:

  • Skrócenie czasów rozruchu — dzięki temu, że maszyna wirtualna i dysk mogą zwielokrotnić wydajność i są w pełni wyposażone w środki na jej zwielokrotnienie na samym początku, wystąpienie będzie uruchamiać się znacznie szybciej niż dotąd.
  • Obsługa zadań wsadowych — obciążenia niektórych aplikacji mają charakter cykliczny i w związku z tym wymagają bazowej wydajności przez większość czasu i wyższej wydajności przez krótki czas. Na przykład program księgowy przetwarzający transakcje w cyklu dziennym zwykle nie wymaga wykonywania wielu operacji dyskowych. Wyjątek to jeden okres w miesiącu, kiedy przetwarzane są raporty miesięczne.
  • Przygotowanie do nagłego zwiększenia ruchu — serwery internetowe i ich aplikacje mogą doświadczyć nagłego zwiększenia ruchu z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki zwielokrotnieniu wydajności maszyn wirtualnych i dysków obsługujących serwery internetowe te serwery internetowe bezproblemowo obsłużą nagły wzrost ruchu i zapewnią lepsze doświadczenia klientom, skracając czasy ładowania przy dużym obciążeniu.  

Dowiedz się więcej.

  • Azure Disk Storage
  • Dyski zarządzane
  • Features

Powiązane produkty