Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Widoki niestandardowe z projektantem widoków są migrowane do skoroszytów usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 21 kwietnia, 2020

Usługa Azure Monitor wprowadza zmiany w środowisku widoków niestandardowych w obszarach roboczych dzienników usługi Azure Monitor. Począwszy od marca 2020 r., narzędzie Projektant widoków będzie zastępowane skoroszytami usługi Azure Monitor. Skoroszyty zapewniają elastyczną kanwę do analizy danych i tworzenia zaawansowanych raportów wizualnych w ramach witryny Azure Portal. Za ich pomocą można korzystać z wielu źródeł danych na platformie Azure i łączyć je w ujednolicone interaktywne środowiska.

Przy użyciu skoroszytów możesz osiągnąć to samo co przy użyciu projektanta widoków, a nawet więcej. Niektóre dodatkowe możliwości dostępne w przypadku skoroszytów:

  • Obsługa dzienników, metryk, usługi Azure Resource Graph i wielu innych źródeł danych.
  • Widoki osobiste na potrzeby szczegółowej kontroli dostępu oraz udostępnione widoki skoroszytów na potrzeby współpracy.
  • Niestandardowe opcje układu z kartami oraz kontrolkami rozmiaru i skalowania.
  • Obsługa wykonywania zapytań w wielu obszarach roboczych dzienników usługi Azure Monitor, aplikacjach usługi Azure Application Insights i subskrypcjach.
  • Parametry niestandardowe dynamicznie aktualizujące skojarzone wykresy i wizualizacje.
  • Obsługa galerii szablonów z publicznej witryny GitHub.

Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach, ale należy rozpocząć używanie skoroszytów usługi Azure Monitor zamiast widoków niestandardowych w projektancie widoków. W tej początkowej fazie po trzech miesiącach nie będzie już można tworzyć nowych widoków niestandardowych za pośrednictwem projektanta widoków w witrynie Azure Portal.

W nadchodzących miesiącach będziemy przekazywać dalsze informacje. Zapewnimy dużo czasu na dostosowanie się do zmian w projektancie widoków.

Rozpoczynanie migracji do skoroszytów usługi Azure Monitor.

  • Azure Monitor
  • Retirements

Powiązane produkty