Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych (wersja zapoznawcza) przed wydaniem wersji ogólnie dostępnej

Data opublikowania: 15 października, 2019

Zespół usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych pracuje nad przygotowaniem wersji ogólnie dostępnej i przed jej ogłoszeniem chcemy przekazać informacje na temat nadchodzących zmian.

Aktualizacje usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych
Nowa wersja usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych zostanie wydana w połowie listopada. Nowi użytkownicy automatycznie otrzymają nową wersję, ale istniejący klienci korzystający już z usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych zostaną poinformowani o konieczności przeprowadzenia uaktualnienia. W naszej dokumentacji będą znajdować się wskazówki dotyczące zbiorczego uaktualniania dla klientów mających duże wdrożenia w wielu obszarach roboczych.

Po wykonaniu tego uaktualnienia zestawy danych wydajności usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych będą przechowywane w tej samej tabeli InsightsMetrics, co zestawy danych usługi Azure Monitor dla kontenerów, co ułatwi wykonywanie zapytań dotyczących tych dwóch zestawów danych. Możliwe będzie również przechowywanie bardziej zróżnicowanych zestawów danych niż w poprzednio używanej tabeli. Nasze widoki danych zostaną zaktualizowane, aby korzystały z tej nowej tabeli.

Ponadto dane, które były przechowywane w niestandardowych tabelach dziennika ServiceMapComputer_CL i ServiceMapProcess_CL, zostaną przeniesione do dedykowanych typów danych w usłudze Log Analytics. Te nowe tabele będą nosiły nazwy VMComputer i VMProcess. Ta aktualizacja pozwoli nam lepiej priorytetyzować, jak szybko możemy pozyskiwać dane, oraz ustandaryzuje schemat tabeli u wszystkich klientów.

Zdajemy sobie sprawę, że konieczność przeprowadzenia uaktualnienia przez istniejących klientów spowoduje zakłócenia ich przepływu pracy, dlatego zdecydowaliśmy się zrobić to teraz, w trakcie publicznej wersji zapoznawczej, a nie później, po ogólnym udostępnieniu.

Funkcja kondycji będzie dostępna jako ograniczona wersja zapoznawcza
Otrzymaliśmy wiele przydatnych informacji od klientów dotyczących zestawu funkcji kondycji maszyn wirtualnych. Ta funkcja wzbudza duże zainteresowanie, a jej możliwości obsługi monitorowania przepływów pracy są bardzo pożądane. Planujemy wprowadzić serię zmian, aby dodać funkcje i odpowiedzieć na otrzymane opinie. Aby zmniejszyć wpływ tych zmian na nowych klientów, ta funkcja będzie dostępna jako ograniczona wersja zapoznawcza.

Istniejący klienci będą nadal mieli dostęp przez dodanie flagi w adresie URL, ale nie będzie możliwe włączenie nowej funkcji kondycji dla nowych klientów.

Wprowadzania tych zmian zacznie się w połowie października i powinno zostać zakończone do końca tego miesiąca.

Podsumowanie
Powyższe aktualizacje usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych będą stanowić podstawę ogólnego udostępnienia tej oferty. Naszym celem jest ogłoszenie wersji ogólnie dostępnej przed końcem roku.

Dodatkowe informacje dotyczące planowania pod kątem tych zmian znajdują się w naszej dokumentacji dotyczącej dołączania i w dziale często zadawanych pytań dotyczących wersji ogólnie dostępnej.
Jeśli masz dodatkowe pytania do naszego zespołu, skontaktuj się z nami.

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Cloud Services
  • Features
  • Pricing & Offerings