Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.11 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych

Data opublikowania: 06 grudnia, 2019

Wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere z systemem operacyjnym w wersji 19.11 jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych. Ta wersja obejmuje wydanie systemu operacyjnego z poprawą jakości oraz dwie nowe funkcje do tworzenia aplikacji — zestaw SDK dla systemu Linux i rozszerzenie programu Visual Studio Code.

System operacyjny Azure Sphere

To wydanie z poprawą jakości naprawia błąd w odczytach I2C, który został zgłoszony w witrynie MSDN oraz błąd mogący powodować awarie systemu w przypadku odczytów lub zapisów SPI. Ponadto obejmuje zmiany w celu ograniczenia możliwości wykorzystania luki CVE-2019-18840. Jeśli na urządzeniach jest obecnie uruchomiony system operacyjny w wersji 19.10 lub starszej i są one połączone z Internetem, powinny otrzymać aktualizację systemu operacyjnego z chmury. Jeśli jednak korzystasz ze starszego zestawu Seeed MT3620 Development Kit, może być konieczna aktualizacja ręczna.

Wersja zapoznawcza zestawu Azure Sphere SDK dla systemu Linux

To wydanie obejmuje wersję zapoznawczą zestawu Azure Sphere SDK dla systemu Linux, która umożliwia tworzenie, wdrażanie i debugowanie aplikacji przy użyciu maszyn z systemem Linux. W tym wydaniu początkowej wersji zapoznawczej zestaw SDK jest obsługiwany tylko w systemie Ubuntu 18.04 LTS. W przypadku innych dystrybucji próba użycia może zakończyć się niepowodzeniem.

Wersja zapoznawcza rozszerzenia programu Visual Studio Code dla usługi Azure Sphere

To wydanie obejmuje wersję zapoznawczą rozszerzenia programu Visual Studio Code dla usługi Azure Sphere. Zainstaluj zestaw Azure Sphere SDK dla używanej platformy, a następnie zainstaluj program Visual Studio Code dla systemu Windows lub Linux wraz z rozszerzeniem usługi Azure Sphere, aby używać programu Visual Studio Code jako zintegrowanego środowiska projektowego dla usługi Azure Sphere.

Dziękujemy za komentarze i sugestie. Zachęcamy do wysyłania opinii dotyczących produktów i propozycji nowych funkcji.

 

  • Azure Sphere
  • Operating System
  • SDK and Tools

Powiązane produkty