Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zalecane zmiany kodu w celu dostosowania do aktualizacji usługi Azure Time Series Insights

Data opublikowania: 17 czerwca, 2020

W usłudze Azure Time Series Insights w wersji zapoznawczejwprowadzono obsługę dodatkowego typu danych Long (wcześniej usługa TSI obsługiwała tylko typ Double). Będzie to miało wpływ na niektóre przypadki i należy zaktualizować wyrażenia zmienne i/lub kod klienta w modelu szeregów czasowych. Ta funkcja zostanie zastosowana tylko do środowisk w wersji zapoznawczej z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli masz środowisko usługi Time Series Insights w wersji Standardowa (S), nie będzie to miało zastosowania.

Ta zmiana ma wpływ w następujących przypadkach:

  • Jeśli obecnie używasz zmiennych modelu szeregów czasowych i wysyłasz tylko całkowite typy danych w danych telemetrycznych.
  • Jeśli obecnie używasz zmiennych modelu szeregów czasowych i wysyłasz zarówno całkowite, jak i niecałkowite typy danych w danych telemetrycznych.
  • Jeśli używasz zmiennych kategoryjnych, które mapują wartości całkowite na kategorie.
  • Jeśli używasz zestawu SDK języka JavaScript do tworzenia niestandardowej aplikacji frontonu.
  • Jeśli zbliżasz się do limitu 1000 nazw właściwości w ciepłym magazynie (WS) i wysyłasz zarówno dane całkowite, jak i niecałkowite — liczbę właściwości można wyświetlić jako metrykę w witrynie Azure Portal.

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy Ciebie, w tym artykule przedstawiono sposób stosowania zalecanych zmian kodu. Ta zmiana zacznie obowiązywać 29 czerwca 2020 roku. Jeśli aktualizacje nie zostaną wprowadzone, pewne szeregi czasowe, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem interfejsów API zapytań lub eksploratora usługi Time Series Insights, będą zwracać wartość null (tzn. w eksploratorze nie będzie widać żadnych danych).

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej zmiany, prześlij bilet pomocy technicznej za pomocą witryny Azure Portal i podaj ten wpis w blogu.

  • Azure Time Series Insights
  • Features

Powiązane produkty