Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nadchodzące wydanie 18.11 usługi Azure Sphere

Data opublikowania: 05 listopada, 2018

Usługa Azure Sphere jest obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Planujemy opublikować wydanie 18.11 w tygodniu rozpoczynającym się 12 listopada. 

 

Aktualizacja systemu operacyjnego do wydania 18.11 będzie wymagać podłączenia urządzenia do komputera i ręcznego zainstalowania systemu operacyjnego zamiast odebrania oprogramowania drogą bezprzewodową (OTA). Aby ręcznie zaktualizować urządzenie do wydania 18.11 i ponownie nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi, należy pobrać i zainstalować nowy zestaw SDK oraz wykonać instrukcje podane w informacjach o wersji. Jeśli wcześniej skonfigurowano wdrażanie aplikacji metodą OTA, będzie trzeba utworzyć nowe źródła. 

  

Po opublikowaniu wydania 18.11 zachęcamy do uaktualnienia systemu operacyjnego i zestawu SDK urządzenia tak szybko, jak to możliwe. Po opublikowaniu wydania urządzenia z oprogramowaniem TP 4.2.1 nie będą otrzymywać żadnych aktualizacji OTA dla urządzenia ani aplikacji. Jednak uwierzytelnianie i zaświadczanie dla urządzenia będzie działać nadal w celu uwierzytelniania względem usługi Azure IoT Hub. Oprogramowanie TP 4.2.1 będzie obsługiwane do 15 stycznia 2019 r. Potem urządzenia z systemem operacyjnym TP 4.2.1 nie będą mogły uwierzytelniać się względem usługi Azure IoT Hub.   

 

Wydanie 18.11 będzie obsługiwać kilka nowych funkcji:

  • Zegar czasu rzeczywistego (RTC).  Nowy interfejs API umożliwia aplikacjom ustawianie i używanie wewnętrznego zegara. Obsługa baterii pastylkowej zapewnia, że zegar czasu rzeczywistego będzie nadal odliczał czas w przypadku utraty zasilania.
  • Modyfikowalny magazyn. Interfejs API w wersji beta daje dostęp do maksymalnie 64 KB pamięci do przechowywania trwałych danych do zapisu i odczytu.
  • Konfigurowanie połączenia Wi-Fi za pomocą funkcji Bluetooth Low Energy (BLE). Rozwiązanie referencyjne pokazuje, jak dodać moduł BLE i użyć go do skonfigurowania połączenia Wi-Fi na urządzeniu usługi Azure Sphere. 
  • Aktualizacja zewnętrznego kontrolera MCU. Rozwiązanie referencyjne pokazuje, jak aplikacja może zaktualizować oprogramowanie układowe dodatkowych podłączonych kontrolerów MCU. 
  • Ulepszenia aktualizacji oprogramowania. Usługa zabezpieczeń Azure Sphere teraz bezproblemowo obsługuje wygasłe certyfikaty główne. Urządzenia podłączone tymczasowo lub odłączone przez długie okresy mogą zawsze połączyć się z usługą Azure Sphere i zaktualizować w bezpieczny sposób.
  • Określanie interfejsu API w wersji beta jako interfejsu docelowego. Aplikacje można przeznaczyć dla interfejsów API w wersji produkcyjnej lub beta.

 

 
  • Azure Sphere
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty