Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Time Series Insights obsługuje teraz grupy usługi AAD

Data opublikowania: 11 września, 2020

Obsługa grup usługi Azure Active Directory (AAD) w usłudze Azure Time Series Insights jest teraz ogólnie dostępna. Ta integracja umożliwia korzystanie z grup zabezpieczeń usługi AAD i grup platformy M365 podczas konfigurowania zasad dostępu dla środowiska usługi Time Series Insights. Można to zrobić za pomocą witryny Azure Portal, szablonu programu ARM lub interfejsu wiersza polecenia. 

Przeczytaj dokumentację.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zasad dostępu przy użyciu interfejsu wiersza polecenia

  • Usługa Azure Active Directory
  • Azure Time Series Insights
  • Features
  • Security