Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 marca, 2019

Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Dodanie kanału informacyjnego analizy zagrożeń do funkcji filtrowania zwiększa możliwości powiadamiania i blokowania ruchu ze znanych złośliwych adresów IP i domen oraz do nich na podstawie danych w czasie rzeczywistym z kanału informacyjnego analizy zagrożeń firmy Microsoft obsługiwanej przez system Intelligent Security Graph i używanej przez wiele usług platformy Azure i firmy Microsoft.

Jest też już dostępna obsługa tagów usług, czego często dotyczyły prośby użytkowników. Tag usługi reprezentuje grupę prefiksów adresów IP określonych usług firmy Microsoft, takich jak SQL Azure, Azure Key Vault i Azure Service Bus, aby uprościć tworzenie reguł sieciowych

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  • Virtual Network
  • Azure Firewall
  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Services