Region świadczenia usług Azure US Gov Iowa zostanie wycofany 30 kwietnia 2020 r.

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2019

Ponieważ staramy się dostarczać spójne, wysokiej wydajności i gotowe do użycia rozwiązania klientom platformy Azure Government, ciągle optymalizujemy infrastrukturę naszych centrów danych w chmurze, aby zwiększyć ich wydajność i efektywność kosztową. W ramach tej optymalizacji 30 kwietnia 2020 r. wycofamy region Azure US Gov Iowa i do tego czasu musisz migrować zasoby do alternatywnego regionu, aby uniknąć przerwy w działaniu usługi. Tak jak w przypadku wszystkich zmian tego typu, informujemy o niej z 12-miesięcznym wyprzedzeniem, aby zapewnić odpowiedni czas do dostosowania się.

Obsługujemy trzy dodatkowe regiony świadczenia usługi Azure Government, które zapewniają podobne lub rozszerzone możliwości dla regionu US Gov Iowa, w tym:

Wymagana akcja

Wykonaj te czynności do 30 kwietnia 2020 roku, aby uniknąć przerw w działaniu aplikacji, cieszyć się dobrą jakością oraz korzystać z aktualizacji funkcji:

  1. Wybierz jeden spośród trzech alternatywnych regionów usługi US Gov, zlokalizowanych w stanach Wirginia, Teksas i Arizona, dla swoich zasobów platformy Azure. Zalecamy używanie regionu US Gov Wirginia, ponieważ ma największą liczbę dostępnych usług platformy Azure.
  2. W celu przeprowadzenia migracji do tego regionu skorzystaj z tego kompleksowego przewodnika.

Zachęcamy do przejrzenia przewodnika po migracji przy najbliższej sposobności i odpowiednie jej zaplanowanie.

  • Regions & Datacenters
  • Retirements