Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wdrażanie usługi Kubernetes z użyciem szablonów

Data opublikowania: 12 lutego, 2018

W tym miejscy znajdą się informacje dotyczące trwających obecnie prac nad obsługą klastrów usługi Kubernetes korzystających z szablonów. Dzięki temu będzie można uprościć wdrażanie i operacje wykonywane przez użytkowników usługi Azure Stack. Możliwość wdrożenia szablonu na platformie Azure lub w usłudze Azure Stack pozwoli zapewnić spójne środowisko w każdej chmurze. Ta aktualizacja dotyczy głównie użytkowników usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Szablony usługi Azure Resource Manager.

Uzyskaj więcej informacji o rolach i obowiązkach w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Features

Powiązane produkty