Pomiń nawigację
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Obsługa tożsamości zarządzanych w aplikacjach i usługach jest w trakcie opracowywania

Data opublikowania: 29 marca, 2019

Aplikacje i usługi wdrożone za pomocą modelu zasobów platformy Azure (ARM) mają własną tożsamość zarządzaną platformy Azure (zobacz https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/overview), dzięki czemu można łatwo pobierać wpisy tajne z usługi Azure Key Vault i uruchamiać aplikacje wielodostępne razem w tym samym klastrze bez uzyskiwania dostępu do innych wpisów tajnych.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Service Fabric.

  • Service Fabric
  • Features

Powiązane produkty