Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazw usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa w usłudze Storage

Data opublikowania: 12 lutego, 2019

Od 1 marca 2019 r. nazwy usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa w usłudze Storage dla regionu Niemcy zmienią się. Informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Poprzednia nazwa usługi

Nowa nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Nazwa regionu

Stara nazwa produktu

Nowa nazwa produktu

2a0fa9b5-71d5-4b77-a92a-81a1ff890840

Zarządzanie danymi

Storage

 

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Operacje dysków SSD w warstwie Standardowa (w 10 000)

Operacje dysków

Niemcy Północno-Wschodnie

Zarządzanie danymi w ramach operacji dysków SSD w warstwie Standardowa — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — operacje dysków — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

5a1f85d9-9742-454a-a4b4-3f96165cda30

Zarządzanie danymi

Storage

 

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Operacje dysków SSD w warstwie Standardowa (w 10 000)

Operacje dysków

Niemcy Środkowe

Zarządzanie danymi w ramach operacji dysków SSD w warstwie Standardowa — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — operacje dysków — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

a9f42f7c-e5f7-4594-9660-1643f1c52efd

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Dysk SSD w warstwie Standardowa — migawki (GB)

Magazyn LRS — migawki

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage — migawki — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — migawki magazynu lokalnie nadmiarowego — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

52c9242b-3e80-45ef-b9b0-e7a166e0fc60

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Dysk SSD w warstwie Standardowa — migawki (GB)

Magazyn LRS — migawki

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage — migawki — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — migawki magazynu lokalnie nadmiarowego — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

3434025c-f29c-476e-9c1b-2510db3bf56f

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E10 (Jednostki)

Dyski E10

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E10 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E10 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

682d1752-2f45-485a-8056-d32a42c869cd

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E10 (Jednostki)

Dyski E10

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E10 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E10 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

dbe0cf39-8104-40fb-bb67-2ab9fd3ca413

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E15 (Jednostki)

Dyski E15

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E15 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E15 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

ae07df61-2653-4a12-a5b2-429894b1d2b5

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E15 (Jednostki)

Dyski E15

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E15 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E15 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

c836ac79-bc83-4cda-af75-acdc6489231a

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E20 (Jednostki)

Dyski E20

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E20 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E20 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

3d70b972-7be8-4f8f-9846-0b94e4b4d4ba

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E20 (Jednostki)

Dyski E20

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E20 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E20 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

b617eaef-8465-4557-8270-415489f154fb

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E30 (Jednostki)

Dyski E30

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E30 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E30 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

18add138-bdb7-42cf-bd0a-0e9bf8a5a1ac

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E30 (Jednostki)

Dyski E30

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E30 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E30 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

f1625dbd-8357-4948-b7a6-9d05167e8805

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E40 (Jednostki)

Dyski E40

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E40 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E40 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

45e37a7e-f4e5-4a96-98d5-eef9a0a09c35

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E40 (Jednostki)

Dyski E40

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E40 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E40 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

9f711bbe-93c5-4746-aaa5-6354e2e3540c

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E50 (Jednostki)

Dyski E50

Niemcy Środkowe

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E50 — Niemcy Środkowe — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E50 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Środkowe

aa685842-ca4e-4fa6-b1d9-7aa6208625b5

Storage

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Standardowy dysk SSD/E50 (Jednostki)

Dyski E50

Niemcy Północno-Wschodnie

Dysk SSD w warstwie Standardowa w lokalnie nadmiarowym magazynie usługi Storage/E50 — Niemcy Północno-Wschodnie — wersja zapoznawcza

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa — E50 — dyski — wersja zapoznawcza — Niemcy Północno-Wschodnie

  • Services