Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw usługi Load Balancer w warstwie Standardowa

Data opublikowania: 24 października, 2018

Od 1 grudnia 2018 r. nazwy usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa ulegną zmianie. Zmiany nazw nie będą mieć wpływu na działanie obsługi. Jeśli nazwy tych identyfikatorów GUID zasobów zostały użyte w raportach, konieczne będzie ich zmodyfikowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Poprzednia nazwa usługi

Nowa nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Stara nazwa produktu

Nowa nazwa produktu

Region

c36503b7-0df1-4de0-af90-ea407086432c

Sieć

Load Balancer

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Standardowa

Nadwyżkowe reguły modułu równoważenia obciążenia

Nadwyżkowe reguły modułu równoważenia obciążenia i reguły ruchu wychodzącego

Sieciowa usługa Load Balancer w warstwie Standardowa — nadwyżkowe reguły modułu równoważenia obciążenia

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa — nadwyżkowe reguły modułu równoważenia obciążenia i reguły ruchu wychodzącego

Cały świat

27827eb0-7f60-4928-940b-f5fe15e7a4cb

Sieć

Load Balancer

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Standardowa

Uwzględnione reguły modułu równoważenia obciążenia

Uwzględnione reguły modułu równoważenia obciążenia i reguły ruchu wychodzącego

Sieciowa usługa Load Balancer w warstwie Standardowa — uwzględnione reguły modułu równoważenia obciążenia

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa — uwzględnione reguły modułu równoważenia obciążenia i reguły ruchu wychodzącego

Cały świat

  • Services